پایگاه خبری انتخاب
1399/08/25
18:34
وزیر بهداشت: 🔹 اجرای محدودیتها از اول آذر، گرچه دیر است اما مغتنم است 🔹 بزودی تست های ۲۰ دقیقه ای کرونا انجام می شود 🔹 از هتلها و مسافرخانه ها ب...

وزیر بهداشت:


🔹 اجرای محدودیتها از اول آذر، گرچه دیر است اما مغتنم است🔹 بزودی تست های ۲۰ دقیقه ای کرونا انجام می شود🔹 از هتلها و مسافرخانه ها برای قرنطینه بیماران استفاده می شوندجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۹K


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0