پایگاه خبری انتخاب
1400/03/04
08:57
♦️گارد ملی آمریکا ۶ ماه پس از حمله هواداران ترامپ، ساختمان کنگره را ترک کرد 🔹بعد از حضور نزدیک به شش ماه از استقرار نیروهای گارد ملی آمریکا در واش...

♦️گارد ملی آمریکا ۶ ماه پس از حمله هواداران ترامپ، ساختمان کنگره را ترک کرد🔹بعد از حضور نزدیک به شش ماه از استقرار نیروهای گارد ملی آمریکا در واشنگتن بویژه اطراف ساختمان کنگره، دستور ترک نیروهای نظامی از پایتخت آمریکا روز دوشنبه صادر شدجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲bCB


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0