سلامت بورس
1400/03/02
09:34
✅فجر امروز برای ممع متوقف خواهد شد و روال معمولا توزیع 75 درصدی سود است با این حساب حوالی 1000 تومان توزیع میکند که طبق اطلاعیه شرکت از ابتدای تیر...

✅فجرامروز برای ممع متوقف خواهد شد و روال معمولا توزیع ۷۵ درصدی سود است


با این حساب حوالی ۱۰۰۰ تومان توزیع میکند که طبق اطلاعیه شرکت از ابتدای تیرماه هم قابل دریافت است(پس خواب پول هم ندارد)بعد از مجمع در حوالی ۵۴۰۰ بازگشایی خواهد شد در حالی که سود TTM سهم ۱۳۵۰ تومان است


با این حساب بعد از بازگشایی P/E سهم ۴ .احد خواهد بود


در گروه فلزی چنین P/e نداریم آن هم با این همه طرح توسعه و ....۱۴۰۰/۰۳/۰۲


🆔

انتهای خبر

0
0