اسمارت بورس
1399/10/07
18:40
#فیلتر_سهام یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹ 🟣 در برخی فیلترها، تعداد خروجی‌ها بیش از ۲۰ سهم بوده که از بین آنها برای فیلتر ذکر شده، فقط ۲۰ سهم دارای بالاترین ارز...

#فیلتر_سهام یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹🟣 در برخی فیلترها، تعداد خروجی‌ها بیش از ۲۰ سهم بوده که از بین آنها برای فیلتر ذکر شده، فقط ۲۰ سهم دارای بالاترین ارزش درج شده است.

انتهای خبر

0
0