سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/23
10:09
#ارزش_معاملات_خرد: 1,892 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-16 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,446,019 🟢 ‎+6,775‎ (+0.5%) #ورود_پول_هوشمند: 🟢 ‎+26 میلی...

#ارزش_معاملات_خرد: ۱,۸۹۲ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۱۶ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۴۶,۰۱۹ 🟢 +۶,۷۷۵ (+۰.۵٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🟢 +۲۶ میلیارد تومان
انتهای خبر

0
0