بورس امروز
1399/10/07
13:20
‌‌❇ نقش بورس مسکن در تامین نقدینگی برای بنگاه های تولیدی 🔹دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه بورس مسکن کمکی به کاهش قیمت مسکن در کشور...

❇ نقش بورس مسکن در تامین نقدینگی برای بنگاه های تولیدی🔹دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه بورس مسکن کمکی به کاهش قیمت مسکن در کشور نمی کند. گفت: بورس مسکن به تامین نقدینگی برای بنگاه های تولیدی کمک می کند.🔗 ادامه ی مطلب...🆔

انتهای خبر

0
0