بولتن اقتصادی
1399/10/07
18:50
امیرآبادی :بیش از ۳۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت عضو هیئت رئیسه مجلس : 🔹️بودجه سال ۱۴۰۰ ایرادات اساسی زیادی در بخش درآمدی و ا...

امیرآبادی :بیش از ۳۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشتعضو هییت رییسه مجلس :


🔹️بودجه سال ۱۴۰۰ ایرادات اساسی زیادی در بخش درآمدی و افزایش بخش هزینه‌ای دارد و تراز عملیاتی آن به میزان بیش از ۴۵درصد منفی است.


🔹️در جلسه غیرعلنی فردا، نمایندگان درباره رد یا تصویب کلیات لایحه بودجه تصمیم میگیرند.

انتهای خبر

0
0