مهدی رضایتی
1399/08/25
10:28
#صنعت_پتروشیمی برآورد سود هر سهم شرکتهای پتروشیمی (خوراک مایع). (دلار 25000 تومانی + آخرین نرخ محصولات پتروشیمی).

#صنعت_پتروشیمیبرآورد سود هر سهم شرکتهای پتروشیمی (خوراک مایع).(دلار ۲۵۰۰۰ تومانی + آخرین نرخ محصولات پتروشیمی).انتهای خبر

0
0