مارکت آنالیزینگ (مهرداد خسروی)
1399/08/25
13:02
آقا مگه نمیگید سهامدار خرد باید دید بلند مدت داشته باشه و.... خب اونی که میاد سهام عدالت از دست ملت میخره هم دیدش بلندت مدت باشه دیگه جهت اطمی...

آقا مگه نمیگید سهامدار خرد باید دید بلند مدت داشته باشه و....خب اونی که میاد سهام عدالت از دست ملت میخره هم دیدش بلندت مدت باشه دیگه


جهت اطمینان تا چند ماه هم اجازه فروش نداشته باشه.

انتهای خبر

0
0