کدال۳۶۰
1399/08/26
15:14
#گکیش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش ▪️ شرکت مجتمع های توریستی و رف...

#گکیش


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش▪️ شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۱,۳۸۵ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۸۱ ریال سود شناسایی کرده بود.▪️ «گکیش» با سرمایه ثبت شده ۶۴,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۸۸,۶۴۴ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۶ ۱۵:۱۴:۵۲ (۶۹۲۶۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0