نوآوران امین
1400/03/04
00:35
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (#حسینا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ...

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (#حسینا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱، (۲) درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر ۸۱۸,۸۷۰ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۶۹۶,۴۵۹ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر ۸۰۹,۹۰۲ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر ۱,۶۳۷,۷۳۹ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0