سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/10/07
10:15
👆👆👆 این را در نظر بگیرید که فعلا رشدها در سهام بزرگ هم مقطعی است طبق تحلیل بالا و موج کلی اصلاحی تکمیل نشده است

👆👆👆


این را در نظر بگیرید که فعلا رشدها در سهام بزرگ هم مقطعی است طبق تحلیل بالا


و موج کلی اصلاحی تکمیل نشده استانتهای خبر

0
0