کدال۳۶۰
1400/03/04
14:20
#شگل #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت گلتاش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 887,227 میلیون ریال از محصولات...

#شگل


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت گلتاش طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۸۸۷,۲۲۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۸٪ افزایش داشته است.▪️«شگل» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۳,۷۹۷,۷۹۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۴:۲۰:۰۶ (۷۵۰۸۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0