آواتحلیل
1401/01/15
09:37
📌 مقایسه فروش فصلی شرکت ذوب روی اصفهان #فروی فروی در زمستان با رشد 42 درصدی نسبت به پاییز فروش 160 میلیارد تومانی را ثبت کرد که این مبلغ نسبت به...

📌 مقایسه فروش فصلی شرکت ذوب روی اصفهان #فرویفروی در زمستان با رشد ۴۲ درصدی نسبت به پاییز فروش ۱۶۰ میلیارد تومانی را ثبت کرد که این مبلغ نسبت به زمستان سال گذشته با ۲۳ درصد کاهش همراه بوده است...Hamfekran.com
انتهای خبر

0
0