بانی فام
1399/10/07
08:34
#كاما احتمال 6% سود و صعود قیمت تا محدوده 26246 ریال در چند روز آینده ▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی ▫️پایداری روند : متوسط ▫️شتاب افزایش قیمت : زی...

#کاما


احتمال ۶٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۲۶۲۴۶ ریال در چند روز آینده


▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی


▫️پایداری روند : متوسط


▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0