سهم گلچین
1401/02/20
12:43
#ثفارس اطلاعیه 1401/02/20 *عمران و توسعه فارس* 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۷ ريال سودبه ازای هر سهم محقق نمود....

#ثفارس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰


*عمران و توسعه فارس*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۷ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۵۳ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۱ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۴۳ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0