بورس۲۴
1401/02/07
18:16
توضیحات «گنگین»در خصوص صورتهای مالی منتشر شده

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان توضیحاتی در خصوص صورت های مالی ارائه داد.

توضیحات «گنگین»در خصوص صورتهای مالی منتشر شده

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان توضیحاتی در خصوص صورت های مالی ارائه داد.شرکت بابت کاهش سرمایه گذاری در املاک اعلام نمود پیرو انعقاد قرارداد خرید اراضی زرندیه مذاکراتی در خصوص انتقال آنها با شرکت های جامد سازان آرمان و هولارجی به دلیل اینکه آن شرکت ها مالک ۷۰ درصدی شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان می باشند انجام شد به دلیل واقع شدن اراضی مذکور در شهر جدید آیلند طبق توافق نهایی مقرر شد قرارداد خرید اولیه شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان در قالب عقود لازم به آن شرکت ها انتقال یابد.


گنگین
انتهای خبر

0
0