بورس۲۴
1402/08/02
18:13
درج شرکت مارگارین در بازار پایه فرابورس ایران

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مارگارین در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج شد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مارگارین در نماد "غمارگ" به عنوان دویست و هشتاد و یکیم نماد معاملاتی از تاریخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج شد.

غمارگ
انتهای خبر

0
0