بورس۲۴
1403/01/14
16:51
تعمیرات «کساوه» تمام شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا بیان داشت عملیات تعمیرات دوره ای خطوط تولید شرکت طبق برنامه زمانبندی پیش بینی شده انجام و به اتمام رسیده است لذا تولید شرکت از تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۱۴ آغاز گردیده است .

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا بیان داشت عملیات تعمیرات دوره ای خطوط تولید شرکت طبق برنامه زمانبندی پیش بینی شده انجام و به اتمام رسیده است لذا تولید شرکت از تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۱۴ آغاز گردیده است . پیش بینی می گردد کاهش تولید ناشی از توقفات تعمیرات تا پایان سال مالی جبران گردد.

بل
انتهای خبر

0
0