کدال۳۶۰
1400/03/02
18:29
#همراه ❇️مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران 🔹 سرمایه فعلی: 19,200,000 میلیون ریال 🔹 تعداد سهام قابل انتشار: 28,277,9...

#همراه


❇️ مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران🔹 سرمایه فعلی: ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 تعداد سهام قابل انتشار: ۲۸,۲۷۷,۹۴۲,۰۰۰ سهم🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۴۷٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۲۸,۲۷۷,۹۴۲ میلیون ریال🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها - ۲۸,۲۷۷,۹۴۲ میلیون ریال (۱۰۰٪)
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۸:۲۹:۵۱ (۷۳۰۸۲۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0