بهنام صمدی
1400/03/03
21:12
در جلسه امروز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهادات تکمیلی برای مدیریت بهینه بازار سرمایه به تصویب رسید @BehanmSamadi_ir

در جلسه امروز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهادات تکمیلی برای مدیریت بهینه بازار سرمایه به تصویب رسید


@BehanmSamadi_irانتهای خبر

0
0