بورس۳۶۵
1400/03/02
22:17
406 نماد معادل 97 درصد بازار امروز در صف فروش بودند.. هر چقدر که می گذرد مردم شفاف تر درک میکنند که دستندرکاران بازار چه کسانی هستند و چه با سرمایه...

۴۰۶ نماد معادل ۹۷ درصد بازار امروز در صف فروش بودند..


هر چقدر که می گذرد مردم شفاف تر درک میکنند که دستندرکاران بازار چه کسانی هستند و چه با سرمایه مردم کردند..انتهای خبر

0
0