بولتن اقتصادی
1399/08/26
17:03
افزایش 25 درصدی #حقوق کارکنان و بازنشستگان در #بودجه سال بعد پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی: 🔹...

افزایش ۲۵ درصدی #حقوق کارکنان و بازنشستگان در #بودجه سال بعدپورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:


🔹حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده با ۲۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است.

انتهای خبر

0
0