سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/08/27
18:11
✅ تامین سرمایه بانک مسکن بازارگردان «بالاس» شد نماد شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن از روز شنبه ١ آذر ٩٩ به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می...

✅ تامین سرمایه بانک مسکن بازارگردان «بالاس» شدنماد شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن از روز شنبه ۱ آذر ۹۹ به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.بورس ۲۴


🎯انتهای خبر

0
0