بورس۲۴
1400/03/21
19:35
معرفی پربازده ترین صنایع بورس تهران در خرداد

بورس ۲۴ : با گذشت سه هفته ازخرداد ماه شاخص بورس تهران ۰.۲ درصد کاهش را نشان می دهد. در این پروسه زمانی شاخص صنعت منسوجات با بازدهی ۲۰ درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بود و شاخص صنعت فرآورده های نفتی با بازدهی ۶ درصدی به همراه شاخص صنعت استخراج نفت با بازدهی ۵ درصدی به ترتیب دومین و سومین صنعت پربازده این دوره زمانی ۲۱ روزه بودند.

بورس۲۴ : با گذشت سه هفته ازخرداد ماه شاخص بورس تهران ۰.۲ درصد کاهش را نشان می دهد.


در این پروسه زمانی شاخص صنعت منسوجات با بازدهی ۲۰ درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بود و شاخص صنعت فرآورده های نفتی با بازدهی ۶ درصدی به همراه شاخص صنعت استخراج نفت با بازدهی ۵ درصدی به ترتیب دومین و سومین صنعت پربازده این دوره زمانی ۲۱ روزه بودند.


این گزارش حاکی از آن است که در روزهای سپری شده از سومین ماه سال ، شاخص صنعت محصولات چرمی با افت ۱۹ درصدی منفی ترین شاخص صنایع حاضر در بورس تهران بوده و شاخص صنعت محصولات کاغذی با افت ۱۷.۸ درصدی به همراه شاخص صعت کانی غیر فلزی با افت ۱۲.۲ درصدی به ترتیب دومین و سومین صنایع قرمز بازار سهام بودند.


شرح شاخص

مقدار شاخص در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مقدار شاخص در پایان هفته سوم خرداد خرداد۱۴۰۰

تغییرات (درصد)

محصولات فلزی

۲۲۷۲۷۶

۲۲۱۵۴۸

۲.۵

مواد دارویی

۹۹۵۱۸

۹۷۹۲۹

۱.۶

انبوه سازی

۹۱۹۹

۸۹۸۱

۲.۳

رایانه

۵۵۵۳۰

۵۲۹۲۹

۴.۷

ماشین آلات

۲۵۴۳۱۴

۲۴۵۳۳۴

۳.۵

فرآورده های نفتی

۳۲۰۰۶۱۱

۳۳۹۴۰۴۱

۶

کانی فلزی

۳۵۳۰۲۷

۳۵۲۳۸۸

۰

کانی غیر فلزی

۴۶۵۱۵

۴۰۸۰۶

۱۲.۲

غذایی به جز قند

۴۹۷۹۸

۵۰۲۸۰

۱

زغال سنگ

۴۶۱۵۱

۴۰۵۷۴

۱۲

خودرو

۱۹۷۸۶۲

۱۹۶۵۸۶

۱

قند و شکر

۱۶۷۹۸۷

۱۶۱۹۵۳

۳.۶

حمل و نقل

۲۲۷۳۱

۲۱۸۴۷

۳.۹

وسایل ارتباطی

۴۸۱۷۷

۴۵۵۵۳

۵.۴

سایر مالی

۱۴۱۷۴

۱۳۶۶۷

۳.۶

انتشار و چاپ

۱۴۸۳۴۴۲

۱۴۵۸۲۹۸

۱.۷

محصولات کاغذی

۱۰۸۶۳۹

۸۹۲۵۰

۱۷.۸

فلزات اساسی

۸۹۱۹۶۱

۹۰۷۱۳۳

۱.۷

شیمیایی

۷۰۹۵۳

۷۳۳۰۴

۳.۳

دستگاه های برقی

۴۹۴۷۹۲۳

۴۷۶۹۷۱۴

۳.۶

سرمایه گذاری ها

۲۸۲۹۹

۲۷۷۵۰

۱.۹

زراعت

۱۹۰۵۸۹

۱۸۰۵۲۹

۵.۲

لاستیک

۲۸۵۷۳۷

۲۸۹۹۵۹

۱.۵

چند رشته ای صنعتی

۱۳۰۴۴۵

۱۲۷۴۴۸

۲.۳

رادیویی

۴۷۰۰

۴۵۱۳

۴

فنی مهندسی

۵۴۳۹

۵۲۶۲

۳.۲

کاشی و سرامیک

۵۵۱۰۷

۴۹۲۹۸

۱۰.۵

بیمه

۵۲۹۵۳

۵۴۲۵۷

۲.۴

منسوجات

۱۰۳۵۷

۱۲۴۵۲

۲۰.۲

مالی

۱۷۰۷۱۷۰

۱۶۴۴۱۵۶

۳.۷

سایر معادن

۱۴۶۷۷۲

۱۵۲۰۷۶

۳.۶

استخراج نفت

۳۳۰۵

۳۴۷۱

۵

محصولات چرمی

۲۴۵۸۶

۱۹۸۸۸

۱۹.۱

سیمان

۱۰۳۱۳

۱۰۰۴۳

۲.۶

بانک ها

۷۴۷۱

۷۰۳۳

۵.۸

برق و گاز و اب و بخار

۱۵۷۴

۱۵۲۲

۳.۳

اداره بازارهای مالی

۱۲۳۹

۱۱۷۱

۵.۵

اطلاعات و ارتباطات

۸۳۷

۷۳۹

۱۱.۷

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

۱۲۸۳

۱۲۳۶

۳.۶

شاخص کل

۱۱۵۴۷۶۷

۱۱۵۱۸۴۱

۰.۲

انتهای خبر

0
0