همفکران
1399/08/25
16:24
#خبرهای_موثر 📌تصویب کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در کمیسیون صنایع مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن از تصویب کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو د...

#خبرهای_موثر


📌تصویب کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در کمیسیون صنایعمصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن از تصویب کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در این کمیسیون خبر داد/ایلناانتهای خبر

0
0