بتاسهم
1401/02/11
14:02
#کاوه  با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-00A-272 مورخ 1400/12/25 و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده ا...

#کاوه با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-۰۰A-۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ تمدید گردید


انتهای خبر

0
0