کدال۳۶۰
1400/07/03
18:00
#وسفارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری استان فارس ▪️ شرکت سرمایه گذاری استان فارس در دوره 12 ماهه م...

#وسفارس


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری استان فارس▪️ شرکت سرمایه گذاری استان فارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵,۲۷۵,۲۳۷,۳۶۰٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است.▪️ «وسفارس» با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۰۴,۰۷۰,۶۹۵ میلیون ریال سودی محقق نکرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵,۲۳۸٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۰-۰۷-۰۳ ۱۸:۰۰:۳۲ (۷۹۳۹۹۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0