کافه بورس
1400/03/02
12:33
#مهم #شاخص فردا شاخص در محدوده 1 میلیون و 70 هزار واحد به حمایت بسیار مهمی نزدیک میشود. از دست دادن این حمایت برای بازار اصلا خوب نیست....

#مهم #شاخص


فردا شاخص در محدوده ۱ میلیون و ۷۰ هزار واحد به حمایت بسیار مهمی نزدیک میشود. از دست دادن این حمایت برای بازار اصلا خوب نیست....انتهای خبر

0
0