پایگاه خبری انتخاب
1399/08/27
19:32
♦️ نماینده قم: فرهاد مجیدی ۹بار ارز ۴۲۰۰تومانی گرفته! ♦️ مجیدی: شکایت میکنم؛ نه یک ریال گرفته ام نه شرکت دارم جزئیات در👇👇 entekhab.ir/002SF0 🆔 ...

♦️ نماینده قم: فرهاد مجیدی ۹بار ارز ۴۲۰۰تومانی گرفته!♦️ مجیدی: شکایت میکنم؛ نه یک ریال گرفته ام نه شرکت دارم
جزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SF۰


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0