ذره‌بین بازار
1400/03/03
23:39
دوستانی که علم برسی تکنیکال و بنیادی سهام دارن میتونن به بنده پیام بدهند تا به کار گروه تحلیلی اضافه بشوند @meysam1372

دوستانی که علم برسی تکنیکال و بنیادی سهام دارن


میتونن به بنده پیام بدهند تا به کار گروه تحلیلی اضافه بشوند


@meysam۱۳۷۲انتهای خبر

0
0