کدال۳۶۰
1401/03/10
17:14
#غفارس ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه شیر پاستوریزه پگاه فارس #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/03/10 ساعت 11:00 🔹 سرمای...

#غفارس


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه شیر پاستوریزه پگاه فارس #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱,۱۵۹,۸۰۵ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۵۹🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۱۸۴,۵۵۲ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۳-۱۰ ۱۷:۱۴:۴۶ (۸۹۱۹۰۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0