بهنام صمدی
1401/01/26
19:48
آقای جباری کسی برای شما توضیح نداده خوراک این مجتمع قرار هست چطوری تامین بشه؟ کل کشور کسری گاز داره اگه شرق مازندران گاز داره پس چرا نیروگاه نکا ما...

آقای جباری کسی برای شما توضیح نداده خوراک این مجتمع قرار هست چطوری تامین بشه؟ کل کشور کسری گاز داره


اگه شرق مازندران گاز داره پس چرا نیروگاه نکا مازوت میسوزونه؟!


آقای جباری اشتغالزایی یک دروغ بزرگ در مورد مجتمع‌های پتروشیمیه


پروپیلن این مجتمع به دامغان منتقل خواهد شد@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0