کدال۳۶۰
1400/08/29
20:40
#وسفارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری استان فارس ▪️ شرکت سرمایه گذاری استان فارس در دوره 12 ماهه...

#وسفارس


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری استان فارس
▪️ شرکت سرمایه گذاری استان فارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۲۵۳ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۳۸۲ ریال سود شناسایی کرده بود.▪️ «وسفارس» با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۶۶,۶۵۳,۵۰۰ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۰-۰۸-۲۹ ۲۰:۴۰:۵۵ (۸۱۸۵۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0