مدت: 30 ثانیهحجم: 613 کیلوبایت
همفکران
1399/08/25
18:27
آوای_بازار صدای کارشناس ✅ بورس در مسیر تعادل 📊 بهترین گزینه های سرمایه گذاری 📣دکتر علی ضیاء چی، کارشناس بازار سرمایه hamfekran.com

آوای_بازارصدای کارشناس✅ بورس در مسیر تعادل📊 بهترین گزینه های سرمایه گذاری
📣دکتر علی ضیاء چی، کارشناس بازار سرمایهhamfekran.com
انتهای خبر

0
0