کانال کدال
1400/03/02
13:00
📊 نماد : مديريت 📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🏭 شرکت: سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کش...

📊 نماد : مدیریت📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🏭 شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری🔸 سرمایه فعلی: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۲۰۰ درصد🔰منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#مدیریت #افزایش_سرمایه #پیشنهاد_هیئت_مدیره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۲:۱۸:۴۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0