تحلیل برای سود
1400/10/25
22:21
شرکت سرمایه گذاری غدیر | #وغدیر | 📆 1400/10/25 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 23,682 🔸قیمت پایانی سهم در بازار: 🔸PRICE: 13,800 ♦️قیمت...

شرکت سرمایه گذاری غدیر | #وغدیر |📆 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۳,۶۸۲🔸قیمت پایانی سهم در بازار:🔸PRICE: ۱۳,۸۰۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۵۸

انتهای خبر

0
0