پارسیس تحلیل
1400/03/04
09:25
پ.ن: امیدواریم مسئولان ارگان های مختلف از جمله مالیات و .... این فروشها را نبینند تا دوباره هوس دریافت مالیات ناحق و ناروا از جیب سهامداران نمایند.

پ.ن: امیدواریم مسئولان ارگان های مختلف از جمله مالیات و .... این فروشها را نبینند تا دوباره هوس دریافت مالیات ناحق و ناروا از جیب سهامداران نمایند.


انتهای خبر

0
0