بورس۳۶۵
1399/08/25
14:33
افزایش قدرت خرید حقیقی+افزایش حجم معاملات اتفاقات مثبتی برای بازار هستند که اگر حقوقی ها دست از این عرضه های آبشاری بر دارند و اجازه دهند بازار می ...

افزایش قدرت خرید حقیقی+افزایش حجم معاملات اتفاقات مثبتی برای بازار هستند که اگر حقوقی ها دست از این عرضه های آبشاری بر دارند و اجازه دهند بازار می تواند روند خوبی را داشته باشد


انتهای خبر

0
0