نوآوران امین
1401/03/18
19:35
گروه صنعتی بوتان(#لبوتان) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 47 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقا...

گروه صنعتی بوتان(#لبوتان)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۴۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۸,۶۶۲,۸۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۲,۰۸۵,۵۰۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۴۸ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۹۱۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0