سیگنال یاب روزانه
1399/08/26
08:57
امروز شروع معاملات با هیجان فروش و عرضه همراه خواهد بود اما با گذشت زمان و خصوصا نیمه دوم قطعا تقاضا از عرضه پیشی خواهد گرفت

امروز شروع معاملات با هیجان فروش و عرضه همراه خواهد بود اما با گذشت زمان و خصوصا نیمه دوم قطعا تقاضا از عرضه پیشی خواهد گرفت


انتهای خبر

0
0