نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/26
20:39
خلاصه تصمیمات جلسه امشب شورای عالی بورس: افزایش سقف صندوقهای موجود و امکان تاسیس صندوقهای جدید برای نهادهای مالی وابسته به بانکها @TsePress

خلاصه تصمیمات جلسه امشب شورای عالی بورس:افزایش سقف صندوقهای موجود و امکان تاسیس صندوقهای جدید برای نهادهای مالی وابسته به بانکها@TsePressانتهای خبر

0
0