پایگاه خبری انتخاب
1400/03/04
12:21
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به رای دادگاه کانادایی درباره هواپیمای اوکراینی: 🔹غیر علمی است 🔹 به جز ایران، دادگاه های سایر کشورها صلاحیت رسیدگی به پرو...

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به رای دادگاه کانادایی درباره هواپیمای اوکراینی:


🔹غیر علمی است🔹 به جز ایران، دادگاه های سایر کشورها صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارند🔹کانادا مامن مفسدینی مانند خاوری استجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲bCw


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0