نبسا
1399/08/26
12:44
"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه امروز: 1399/08/26" سایر گروهها 18% | خودرو 22% بانكها 11% | شيميايي 10% فلزات اساسي 9% | ف...

"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه


امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶"


سایر گروهها ۱۸٪ | خودرو ۲۲٪


بانکها ۱۱٪ | شیمیایی ۱۰٪


فلزات اساسی ۹٪ | فراورده نفتی ۸٪


انبوه سازی ۷٪ | سرمایه گذاریها ۵٪


حمل و نقل ۳٪ | مواد دارویی ۳٪


کانه فلزی ۳٪ |


|
انتهای خبر

0
0