بتاسهم
1400/03/02
08:08
من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری؛ پی شبنم نمیگردم ... به یاد ناصرحجازی

من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


ولی با خفت و خواری؛ پی شبنم نمیگردم ...


به یاد ناصرحجازیانتهای خبر

0
0