بورس پلنر
1399/08/26
08:29
#همراه، مقیاس روزانه اصلاح 67% موج 4 در محدوده 25877 ریال برابر با کف کانال صعودی بلند مدت، متاثر از معاملات پرحجم و تشکیل واگرایی مثبت متوقف گردی...

#همراه، مقیاس روزانهاصلاح ۶۷٪ موج ۴ در محدوده ۲۵۸۷۷ ریال برابر با کف کانال صعودی بلند مدت، متاثر از معاملات پرحجم و تشکیل واگرایی مثبت متوقف گردیده و اکنون میتواند در قالب موج پنجم به سمت اهداف نخست ۴۳۰۶۲ - ۴۶۸۷۱ ریال گام بردارد.۹۹/۸/۲۶@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0