بورس پلنر
1400/03/02
08:06
#کاوه در هم تنیده شدن قیمت و اجزای ایچیموکو الگوی مستطیل فرضی (اصلاح ترکیبی طولانی مدت) را شکل داده است، مادامیکه قیمت از محدوده 23698 - 16168 ریال...

#کاوه


در هم تنیده شدن قیمت و اجزای ایچیموکو الگوی مستطیل فرضی (اصلاح ترکیبی طولانی مدت) را شکل داده است، مادامیکه قیمت از محدوده ۲۳۶۹۸ - ۱۶۱۶۸ ریال خارج نشود این رفتار به اندازه پهنای کانال ادامه خواهد داشت.۱۴۰۰/۳/۲@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0