بورس۲۴
1403/04/20
10:41
مجمع نفت پاسارگاد ۳۳۵ تومان سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد با حضور بیش از ۹۱ درصدی سهامداران امروز تشکیل شد.

بورس۲۴ : مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد با حضور بیش از ۹۱ درصدی سهامداران امروز تشکیل شد.


مجمع نفت پاسارگاد ۳۳۵ تومان سود تقسیم کرد که تا پایان مرداد ماه به حساب سهامداران حقیقی واریز خواهد شد.


نکات مهمی که در مجمع شپاس به آن پرداخته شد به این شرح است:


*در برنامه داریم تا در سال ۱۴۰۳ به ۱.۴۵۰.۰۰۰ تن تولید و فروش دست یابیم .


* در سه ماهه ابتدایی سال جاری کاملا روی بودجه در نظر گرفته شده عمل کردیم و یک رسد خیره کننده در این سه ماه داشتیم که در تلاشیم در فصل های آینده بهتر از این عمل کنیم.


*بالغ بر ۵ همت در سال گذشته با نرخ ۲۳ درصد تسهیلات گرفتیم .


*سهم از بازار ما ۱۴ درصد است و یک درصد سهم بیشتری از رقیب خود داریم .


*نسبت قیر تنهاتری به وکیوم باتوم ۸۰ درصد است .


*۴۸۹.۰۰۰ تن فروش داخلی داشتیم که ۳۲۵ هزار تن آن معادل ۶۷ درصد آن تهاتر بوده است.


این خبر تکمیل می شود...


انتهای خبر

0
0