اسمارت بورس
1400/06/01
09:26
🟣تعليق نمادهای معاملاتي «#وسهرمز، #وسخراش، #وسكرمان، #وسرضوي، #وسگيلا، #وسزنجان، #وسخوز، #وساغربي» ♾

🟣تعلیق نمادهای معاملاتی «#وسهرمز، #وسخراش، #وسکرمان، #وسرضوی، #وسگیلا، #وسزنجان، #وسخوز، #وساغربی»انتهای خبر

0
0