سهم گلچین
1400/09/10
21:07
تامین مالی «منفی ۷ هزارمیلیارد تومانی» دولت از فروش اوراق در بورس ۵۱ هزارمیلیارد تومان اوراق جدید از ابتدای سال تاکنون فروش رفته و ۵۸ هزار میلیار...

تامین مالی «منفی ۷ هزارمیلیارد تومانی» دولت از فروش اوراق در بورس۵۱ هزارمیلیارد تومان اوراق جدید از ابتدای سال تاکنون فروش رفته و ۵۸ هزار میلیارد تومان از اوراق دولت قبل بازپرداخت شده که نشان می‌دهد خالص تامین مالی دولت سیزدهم، منفی هفت هزار میلیارد تومان بوده است.

انتهای خبر

0
0